We welcome all our new customers with a one time discount of 10% : hello10

Distance Sales Agreement

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda bilgileri verilen Satıcı ve Satıcı’ya ait  www.shoptwimc.com  alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden elektronik ortamda satılmakta olan aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü/ürünleri sipariş eden Alıcı arasında elektronik ortamda imzalanmıştır. Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış bedeli, teslimatı, ödeme şekli, ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu, kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, işbu Sözleşmenin içeriğini ve Satıcı’nın internet sitesindeki açıklamaları bütünü ile anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


SATICI:
Satıcı’nın Unvanı: TWIMC TASARIM AYAKKABI VE TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Satıcı’nın Açık Adresi: Deri OSB Mah. Meşin Sok. No:2 İç Kapı No: A 34965 Orhanlı/Tuzla/İstanbul

Satıcı Mersis No: 0859129682900001
Satıcı Vergi No: 8591296829/ Tuzla V.D.
Satıcı’nın E-posta Adresi: info@shoptwimc.com

ALICI:
Alıcı’nın Adı/Soyadı:
Alıcı’nın Adresi:
Alıcı’nın Telefonu:
Alıcı’nın E-Posta Adresi:


SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya aitSite üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ
Alıcı, satışı yapılan ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış bedeli ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmeden önce, Satıcı tarafça Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca sağlanması öngörülen tüm bilgileri SATICI’dan edinmiş olduğunu beyan etmektedir.

Alıcı tarafından satın alınan ürünün nitelikleri ve miktarı sipariş özetinde ve faturada belirtildiği gibidir. Satışın gerçekleşmesi ile sipariş özeti ve sözleşme hükümleri Alıcı e-posta adresine gönderilmektedir.

Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün stokta olmadığında, Satici Alıcı’yı mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek Alıcı’ya siparişi ikame ürünler üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar. Satıcı, Alıcı’ya ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ilgili ürünler için ödeme yapılan tutarı Alıcı’ya iade eder.

FİYAT VE ÖDEME

Ürünlerin fiyatı internet sitesinde belirlendiği şekildedir. Satıcı, Site’deki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen bu konuda hatalar meydana gelebilir. Alıcı’nın sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda Satıcı Alıcı’yı mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek Alıcı’ya siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar. Satıcı, Alıcı’ya ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ilgili ürünler için ödeme yapılan tutarı Alıcı’ya iade eder.

Ürün fiyatı ve ödeme kuru Alıcı’nın yerleşik olduğu yere göre değişkenlik gösterebilir. Türkiye’de yerleşik Alıcı’nın satın almış olduğu ürünlerin ödemesi Türk lirası cinsinden yapılacaktır.

Kredi kartı ödemesi tek çekim olabileceği gibi, dönemsel bankalarla yapılan anlaşmaya bağlı olarak taksite bölünmek suretiyle yapılabilir. Taksitlendirme işlemi ve muhtemel vade farkı Banka’nın insiyatifindedir.

Nakliye ve teslime ilişkin ek masrafların ortaya çıkması halinde bu husus ayrıca Alıcı’ya e-posta yoluyla iletilecektir.


TESLİMAT
Sözleşme konusu ürün/ürünler, siparişin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme’ye konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme’nin ve Ön Bilgilendirme Formu’nun Alıcı tarafından elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez, eksik ödenir veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 14 (on dört) iş günü içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 20 (yirmi) iş günü içinde Alıcı’ya iade eder.

ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, Site’de yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve Site üzerinden siparişi onaylaması ile ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ altına girdiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahüt eder.
Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.
Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Teslimat adresinde bulunan kişiye yapılan teslimat halinde bu teslimat Alıcı’ya yapılmış sayılır. Satıcı, bu halde yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.


SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.
Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak ve Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak şartıyla Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


ALICI’NIN CAYMA HAKKI VE İADE
Alıcı, aşağıda belirtilen ‘cayma hakkının kullanılamayacağı haller’ hariç olmak üzere, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.


Alıcı, cayma hakkını siparişle birlikte kendisine teslim edilen cayma formunu doldurmak suretiyle veya cayma kararını bildiren açık bir beyan ile Satıcı’ya ulaştırarak kullanabilir. Söz konusu formun veya açık cayma beyanının cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi gerekmektedir. Cayma bildiriminin yapılabileceği Satıcı’ya ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Açık Adres: Deri OSB Mah. Meşin Sok. No:2 İç Kapı No:A 34965 Orhanlı/Tuzla/İstanbul
E-posta: info@shoptwimc.com

Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde, varsa ürünün Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı’nın ilgili ürün veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeleri, satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde, Alıcı’ya iade edecektir. Cayma hakkı kullanılarak 10 (On) günlük süre içerisinde iade edilmesi gereken ürün/ürünlerin kullanılmamış, giyilmemiş, yıkanmamış, ütülenmemiş, kuru temizleme yapılmamış ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilecek şekilde kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte olması şarttır. Bu halde ürünün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.


Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı’nın öngördüğü ürünü iade alacak olan kargo şirketi ……………’dir. Cayma hakkının kullanılması halinde burada belirtilen kargo şirketi aracılığıyla malın geri gönderilmesi durumunda Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz ve Satıcının maruz kalacağı ekstra masraflar Alıcı’ya geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir.. Alıcı’nın iade edeceği malı işbu Sözleşme’de belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo masrafları ve ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Alıcı sorumludur ve iade paketinin içeriğinde Satıcı tarafından kaynaklanmayan bir hata olması durumunda paketin, Alıcı’ya iadesi yapılacaktır.


Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü Satıcı’ya geri göndermesi gerekmektedir. İadeye konu ürün  ile beraber söz konusu ürünün faturasının ve söz konusu ürünün satın alınması sebebiyle hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı, cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde saklamalıdır, aksi halde üründe meydana gelen değer azalmalarından sorumludur.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Alıcı, aşağıda sayılan hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:


Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

SATICI’NIN ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Alıcı, satın alınan ürünlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda Taraflar başlığı altında belirtilen Satıcı’ya ait iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.


TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir. Her koşulda Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde, Satıcı’nın uğradığı her türlü zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET
Alıcı, Satıcı tarafından üretilen ürünlerin tasarımlarında kullanılan özel tasarım tekniklerinin, doku, desen, dizayn, çizim, tasarım elementleri (ikon, bağcık vb.), stiller, gradyan ve solid renk tonları ile her türlü grafik tasarım, illüstrasyon, çizim, tasarım ve eserlerin tasarımında kullanılan öğelerin ve Site’de satışa sunulan tüm ürünlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan (FSEK) kaynaklı tüm haklarının Satıcı’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder.


Site’de yer alan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir. Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi birözel tasarım, özel teknik ve/veya marka değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Alıcı işbu Sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

MÜCBİR SEBEPLER

Satıcı’nın kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addolunacak olaylardan Satıcı sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Satıcı’nın kontrolü dışındaki olaylar makul kontrolün ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar:

1. Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler.

2. Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya

olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı.

3. Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın hastalıklar veya diğer doğal afetler.

4. Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının

kullanımının imkansızlığı.

5. Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı.

6. Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları.

7. Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar. Sözleşme dahilindeki Satıcı’nın herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü dışındaki olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem Satıcı’nın yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir. Satıcı, kontrolü dışındaki olayı sonlandırmak veya Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda uyuşmazlık konusundaki başvurular, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri’ne yapılabilir.

YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, […] tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Site üzerinden yapılan işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilir.

Alıcı dilediğinde info@shoptwimc.com e-mail adresine göndereceği bir talep ile başvuruda bulunarak, işbu Sözleşme’nin nüshasına erişimini Satıcı’dan talep edebilir.

SATICI                                                                                                                                       
TWIMC TASARIM AYAKKABI VE TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ                                    

ALICI
………..

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.
Select your currency